Electronicacurus

Hoe gebruik je een condensator

Uitleg over spanning

Vervangingsweerstand

De weerstand

Uitleg spoel en condensator

Serieschakeling spoel en weerstand

De werking van de condensator

De spoel

Capaciteit meten met een multimeter

Het vermogen van een wisselstroom

Hoe werkt een opamp
Diode en LED

Transformator

Stroomsterkte

Wetten van Kirkhoff

Gelijkspanning

De transistor

Verschillende schakelingen